İnsan Muamması - 1 / 2018 Kasım

İnsan Muamması - 1 / 2018 Kasım

0 0 2 years ago
Her seyden evvel insan, bir nefha-i ruh-i ilâhî olması itibarıyla, esası
sayılan bu öze tazim ve tekrîmle mükelleftir ki, bu da onun kalb ve ruh
açısından paslanmamasını iktiza eder/etmektedir.

Find us on Facebook